По време на продължаващата епидемична обстановка в страната българи пътуванията с цел туризъм са се сринали за година с 63,8 процента. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Преобладаващата част от тях - 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% - само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. Срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 91.7 на сто. При броя на пътувалите, както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5 процента.

Най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години - 208.2 хил., или 44.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години - 97.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 6.2% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел "посещение на близки" - 48.3%, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия"- 42.7% от всички реализирани пътувания.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина.

Същевременно разходите за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина.