На българския пазар на труда има недостиг на специалисти по дадени професии и излишък на специалисти по други професии, като най-голям е недостигът на инженери - 29 процента. Това показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България, представени от председателя на УС на АИКБ Васил Велев на форума "Бизнес и висше образование".

Недостигът на експерти за "Обслужване на клиенти" е 15 процента, на търговци - 14 процента, на ИТ специалисти - 11 процента, а на специалисти "Човешки ресурси" е 9 процента.

Данните показват, че излишък на специалисти има най-много в администрацията - 23 процента, във финансите и счетоводството - 20 процента, както и на оператори в кол центровете - 9 процента.

В своя анализ от АИКБ са използвали и данни за студентите у нас по професионални направления, според рейтинговата система на висшите ни училища от 2017 г. Според данните в направлението "Икономика" учат най-много студенти - 47 131, в "Администрация и управление" - 20 133 студенти, в направлението "Педагогика" - 12 711 студенти, в "Право" - 10 392 - студенти, а в направлението "Обществени комуникационни и информационни науки" има 4606 студенти.

Най-малко са студентите в пет професионални направления във висшите ни училища. В "Електротехника, електроника и автоматика" учат 7394 студенти, в "Общо инженерство" - 6873 студенти, в "Машинно инженерство" - 4672 студенти, в направлението "Математика" - 435 студенти, а в "Металургия" има 332 студенти.

В анализа на АИКБ са представени и данни за тенденциите във външната миграция на България. Те показват, че от 1992 г. до 2016 г. общият брой на емигриралите българи от страната е около 1 000 000. Учениците, напуснали България в периода 2011-2017 г., са 41 486.