От 1 септември 2019 г. Румъния и България ще бъдат наблюдавани от регионалното представителство на Международния валутен фонд (МВФ) за Централна, Източна и Югоизточна Европа с централа във Варшава, Полша. Това се посочва в съобщение на МВФ до БТА.

Надийм Илахи, сегашният ръководител на варшавския офис, ще отговаря за офисите в Букурещ и София, които остават отворени. След края на назначението си, Хайденберг се завръща във Вашингтон, съгласно общата ротационна политика на МВФ за кариерно развитие.

Преди настоящата си длъжност Илахи е бил ръководител на мисията за Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора и е работил за Египет, Казахстан, Киргизстан и Азербайджан.

Изследователската му работа е насочено основно към възобновяването на сближаването в Югоизточна Европа чрез глобалните вериги на стойността; икономически ефекти от емиграцията върху страните от Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ); естество и последици от страничните ефекти в международен план; и макроикономическата роля на петролните фондове, се допълва в съобщението.

Преди да се присъедини към МВФ през 2000 година, Илахи, който е роден в Пакистан, е заемал преподавателски позиции в университета Макгил в Канада и Лахорския университет по управленски науки в Пакистан. Има бакалавърска и докторска степен от Калифорнийския университет.