Допълнителни над 26,3 млн. лв. се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради, информират от ведомството. Парите са за 28-те малки общински центъра в страната, бенефициенти по мярка "Енергийна ефективност в периферните райони".

По този начин ресурсът на схемата за саниране на жилища и обществени сгради нараства до малко над 45 млн.лв., се отбелязва в съобщението. Средствата се отпускат след депозирано искане за изменение на програмата от Европейската комисия и решения на Комитета за наблюдение за прелокиране на ресурс от Приоритетна ос 1 към Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.

Мярката ще позволи повече обновени сгради в България и балансирано регионално развитие между по-малките и големи общини. За финансиране по нея могат да кандидатстват Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. До момента са реализирани над 200 проекта.

Освен увеличаване на финансовия ресурс, се осигуряват и повече възможности на малките общини и на жителите им да кандидатстват за енергийна ефективност на жилищата като алтернативен механизъм, извън Националната програма за енергийна ефективност. Подборът е конкурентен, а срокът за кандидатстване е до 27 март т.г.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3" са публикуван на интернет страницата на ОПРР, както и в ИСУН 2020, уточняват от МРРБ.