Гражданите могат да подават всякакви сигнали за незаконен дърводобив на мобилното приложение "Спаси гората", което е разработено от Световния фонд за дивата природа WWF с идейната подкрепа от Изпълнителната агенция по горите.

"Мобилната апликация, която изработихме, може лесно да се ползва от всички граждани. Като се разхождате в една гора, може да се локализирате да видите има ли издадено позволително за сеч и какви са неговите параметри. Може да се окаже, че има позволително, но да е изсечено много повече, отколкото пише в разрешителното. Това е проблем", разказа за 3e-neews Нели Дончева, главен експерт на практика "Гори" във WWF.

Сигналите, които се изпращат от хората със съмнение за незаконни сечи постъпват в специално звено към тел. 112 по електронен път не чрез позвъняване, а по електронна поща, до която имат достъп горски специалисти и те знаят към кого да насочат сигнала.

Най-големият проблем е, че по документи всичко е законно, но това, което е изсечено на практика е незаконно добито, коментира Нели Дончева.

България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Само около 4% от тях са се запазили като "девствени гори", неповлияни от човешка дейност.

Горите на България имат ключова роля за предотвратяване на ерозията и опазването на източниците на 3,4-те милиарда куб. м вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели. Горите са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения. Българските гори са място за отдих и туризъм и предоставят икономически и социални ползи за хората.

Опитите за унищожаване на горите продължават всеки ден, установяват експертите на WWF. В събота се проведе втори протест на граждани срещу изсичането на половин вековна борова гора в местността Коджа тепе и Горна трака във Варна. Тя е създадена с цел да предпазва града от свлачища и ерозия, но под претекст, че смяната на предназначението на терена за строителство е предвидено в Общия устройствен план, са изсечени 4 дка гора безвъзвратно.

За съжаление, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4 - 2,7 млн. плътни куб. метра или между 1/4 и 1/3 от общия добив, сочат данните от анализ на WWF за незаконния дърводобив у нас. Той разкрива различните схеми за незаконен дърводобив, обхващащи периода от маркирането на дърветата за сеч до продажбата и извозването на добития дървен материал.

Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на дървета без печат, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без съответния документ, както и манипулиране количеството и качеството на добития материал.

3e-news.net