Министерството на икономиката и индустрията стартира анкета за очакваните въздействия от прехода към евро върху малките и средни предприятия в България. От петък, 18 ноември, до 16 декември ще се проведе онлайн допитване на сайта на институцията, а анкетата ще бъде разпространена и чрез специализирани организации, съобщи министерството.

Резултатите от проучването ще подпомогнат компетентните органи от българската администрация да идентифицират проблеми в процеса по преминаването от едната към другата валута от гледна точка на компаниите. В съобщението се казва, че ще бъдат отчетени и очакваните ползи за предприятията от приемането на еврото.

Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала и други възможни предизвикателства пред предприятията в процеса на въвеждане на еврото.

Оценките от анкетата ще бъдат използвани при планиране на стратегическите документи в сектора и ще се взимат предвид при подготовка на законодателни промени.

Какво пита МИР

Министерството пита дали въвеждането на еврото в България ще изисква промени в счетоводната система, в софтуера на предприятието. 

Пита също така до какви разходи би довело изпълнението на изискването за двойно обозначаване на цените; също така колко би струвало на предприятието "двойното обращение" - оперирането с двете валути в рамките на един месец след датата на въвеждането на еврото.

Пита се, разбира се, ще доведе ли въвеждането на едининната валута до разходи, свързани с обучение на персонал.

За всеки подобен въпрос се предлага скала от възможни разходи, които започват от 100 лева, но имат различен таван.

Задават се и въпроси, по които заинтересованото предприяте може да излага мнението по-обширно - например за ползите от преминаването към еврото и за нужните мерки за осигуряване на максимално плавен преход.