Министерство на финансите предлага технически промени в данъчните закони за догодина. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект.

По традиция промените във всички закони се правят през преходните и заключителните разпоредби на един нормативен акт - в този случай на Закона за ДДС.

С предлаганите промени се въвеждат редица европейски изисквания, свързани с вътреобщностните доставки и доставките от трети страни, става ясно от законопроекта, цитиран от БНР.

В закона за ДДС се отменят разпоредбите, свързани със софтуера за управление на продажби, които доведоха до протести и бяха отлагани многократно. Предложението е резултат на поет ангажимент към бизнеса, след като стана ясно, че досега разпоредбите, които попадат в наредба Н18, не могат да бъдат осъществени.

Законът за ДДС бе променян на няколко пъти тази година заради кризисното намаляване на ставките от 20 на 9 на сто за определени сектори, но в настоящото предложение за промени няма последващи корекции, въпреки че ресторантьорите настояват за спад на косвеното облагане и при поръчките за вкъщи.

При законите за корпоративно подоходно облагане и за облагането на доходите на физическите лица се премахват някои изисквания при издаването на документи, с което се намалява административната тежест.