Връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, ще увеличи въглеродните емисии с 2.9 млн. тона до 2023-а година. Това сочи оповестеното проучване на експерти по поръчка на Европейската комисия във връзка с отражението на този пункт по приетия през лятото пакет "Мобилност", предаде БНР.

Изследването имаше за цел да анализира въздействието от връщането на камионите върху целите на Зеления пакт. Проучването показва още, че квотите за каботаж, които много страни-членки искат да въведат, могат да доведат до допълнителни въглеродни емисии от 397 000 тона, както и да имат дългосрочно негативно влияние върху железопътния и интермодален транспорт.

Така в резултат на връщането на камионите и на ограничението на каботажа може да се стигне до допълнителни 3.3 млн. въглеродни емисии годишно, което е сравнимо с транспортни емисии в Естония за една година.

На тази основа, Европейската комисия възнамерява да започне дискусии със страните-членки, Европарламента и всички засегнати страни.

Пакетът "Мобилност", приет в настоящия си вид, трябва да влезе в сила от 21 февруари 2022 година. България, заедно с още 8 държави от периферията на ЕС, заведе дело в Съда на ЕС срещу пакета.