Продължителното седене, неудобните работни позиции и повтарящите се движения на ръцете и китките увреждат огромна част от работниците в Европа.

Мускулно-скелетните увреждания са проблем, който бе представен подробно от вицепремиера и министър на труда и социалната политика в служебния кабинет Лазар Лазаров на национална конференция "Здравословни работни места - облекчете товара". Тези оплаквания остават най-често срещаният здравен проблем, свързан с работата, в Европа. Именно затова е необходимо да се обединят усилията на всички заинтересовани страни за превенцията на заболяването на работното място, заяви Лазаров в началото на форума, цитиран от Министерството на труда и социалната политика.

В приветствието си министър Лазаров цитира данни от шестото Европейско проучване на условията на труд. То показва, че милиони работници в цяла Европа страдат от свързани с работата мускулно-скелетни увреждания, а трима от всеки пет работници в ЕС се оплакват от подобни заболявания. Една трета от работниците с мускулно-скелетни увреждания и друг здравен проблем смятат, че няма да могат да продължат да си вършат работата до 60-годишна възраст. Това неизбежно намалява качеството на живот и капацитета им да работят, намалява конкурентоспособността на бизнеса и икономиките и допринася за най-голям дял от загубените работни дни в ЕС, посочи министърът на труда.

Според Европейското проучване на предприятията за нови и възникващи рискове за 2019 г. (ESENER) най-често идентифицираният рисков фактор за възникването на подобни проблеми в ЕС-27 е повтарящото се движение на ръцете или китките, което е отчетено от 65 % от предприятията. Други рискове са продължителното седене (61 %), повдигане или преместване на хора или тежки товари (52 %), времеви натиск (45 %) и уморителни или болезнени работни пози (31 %).

Работодателите в България също поставят мускулно-скелетните увреждания като причина за икономически загуби. Този здравословен проблем се нарежда на второ място по размер на икономически загуби за обществото, бе обявено през юни по време на национална конференция, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция на здравето.

Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно да се мотивират хората сами да обръщат внимание на симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с навършване на 40 години.

Форумът "Здравословни работни места - облекчете товара" е организиран от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в качеството на Национална фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Конференцията е в рамките на Европейската кампания, посветена на управлението на рисковете и превенцията на мускулно-скелетните увреждания при работа