Министерството на финансите залага в макрорамката на бюджета за 2024 г. ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) с 3,2 процента, средногодишна инфлация от 4,8 процента и дефицит от 3 процента от БВП.

Това става ясно от съобщение за среща на министър Асен Василев с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които той е запознал с основните прогнозни показатели. 

В бюджета за 2024 г. ще бъдат заложени 1 милиард лева за общински проекти, е заявил Асен Василев. 

Обсъдени са били бюджетните параметри на финансирането по делегираните от държавата дейности, както и трансферите за местни дейности и капиталови разходи.

Министърът е поискал информация от НСОРБ за състоянието на автопарка на градския транспорт и на училищните автобуси с оглед намирането на средства за подмяна на автобусите с електрически, за да се намалят разходите за поддръжка и експлоатация на старите превозни средства и като мярка за повишаване чистотата на въздуха.