Ще завишим санкциите за неизпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това каза председателят на бюджетна комисия и депутат от ПГ на ГЕРБ Менда Стоянова на брифинг в Министерски съвет след среща с кметовете на кметства.

"Разбрахме се, че ще има текстове, които ще гарантират, че когато Общинският съвет приема бюджета за съответната община, той трябва задължително да бъде придружен от финансова сметка за всяко едно кметство. Едновременно с това ще има и засилен контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и на кмета по отношение именно на тези бюджетни сметки на кметствата", обясни Менда Стоянова.

"На трето място се разбрахме, че е необходимо да има текстове в Закона за обществените поръчки или в Закона за устройство на територията, в които кметът на кметството да има възможност да участва при контрола по изпълнението на обекти на негова територия, възложени от общината. Това ще се гарантира чрез втори подпис при приемането на обектите от кмета на съответното кметство", допълни тя.

"На четвърто място с оглед на това, че ни бяха предоставени множество случаи, при които кметове на общини си позволяват да не изпълняват Закона за местното самоуправление и местната администрация, поехме ангажимент да направим промяна, като завишим санкциите за неизпълнението му", посочи още Стоянова.

По думите й срещата е преминала в конструктивен диалог, кметовете на кметства са дали конкретни примери за тези нарушения, които спъват тяхната работа. "Но искам да подчертая, че не би могло да се изисква от изпълнителната власт, респективно правителството да се намесва във вземането на решения какви политики да се осъществяват. Може да се осъществява само контрол по изпълнението им", заяви още Менда Стоянова.