Много ми се иска все повече да говорим за взаимодействието между европейските институции, българските организации и научни институти, общини, министерства. Това сподели Марияна Хаманова, изпълнителен директор на Клийнтех България по време на третата сесия "Иновации, предприемачество и високи технологии" на второто издание на международната конференция Green Transition 2022: "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход". За Хаманова на първо място трябва да се фокусираме върху секторната специализация на регионите, за да извадим силните страни на всеки един регион. Но също така успехът се крие партньорството между науката и бизнеса.

"Ние стартирахме преди около 10 години и тогава тези гръмки послания Зелена сделка, Зелен преход, зелена трансформация не бяха известни за никого", обясни тя. Дълго време се смяташе, че по-ефективното управление на различните процеси е само пожелателно. Това вече не е така, вече повечето хора разбират какво означават чистите технологии.

Бъдещето ни зависи от тях и ние нямаме друг избор и това не е пожелание, а е необходимост. Затова трябва да бъдем много разумни в това как успяваме да ги приложим и колко бързо успяваме да вървим в този процес. Много ми се иска все повече да говорим за взаимодействието между европейските институции, българските организации и научни институти, общини, министерства. Постигането на всяка една цел става само когато работим заедно и вземаме най-доброто от Европа. Затова не бива да се смята, че ние вървим по-бавно или сме по-неефективни, а като държава, която има страхотни иновации, млади хора, хора с визия за бъдещето и е въпрос на по-добра информираност и свързаност с други организации и визионери.

Общностите за иновации и знания на ЕИТ могат да засилят внедряването на технологиите

От седем години Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии. Това е звеното в ЕК, което подкрепя първоначалната фаза на валидиране на иновациите, след това пилотното им тестване и намирането на пазар. Европейският институт работи посредством т.н. общности за иновации и знания (Knowledge and Innovation Communities - KICs). Идеята на тези KIC-ве е да стартират и засилят процеса на внедряване на иновации през образование, през по-ефективни трансфери от науката към бизнеса и чрез ангажиране на индустрията.

Но преди всичко днес трябва да говорим за един двоен преход (Twin Transition- зелен и дигитален). Борбата с климатичните промени и въздействието им върху икономиките минава през дигитализация. Няма как да имаме информация, да анализираме тази информация, за да вземем необходимите мерки и да предприемем действия без да имаме необходимите дигитални решения и съответно метрики, с които измерваме каквото и да било в нашия свят.

Но кои са двигателите на една двойна трансформация?

Те в основата си идват от науката към бизнеса. Но много често технологиите са налични, рядко липсва някакво кардинално технологично решение. Тук говорим как това решение ще бъде внедрено в конкретната държава или населено място, за да има своя истински принос. Стигаме до човешкия фактор. Хората сме двигателите към трансформацията, а не технологиите. Как ние имаме участие в този процес?

На първо място трябва да се фокусираме върху секторната специализация на регионите, трябва да се концентрираме и извадим силните страни на всеки един регион и да работим целенасочено. Важно е да се фокусираме върху развиване на капацитета не само на работна сила, но и на публичния сектор, имам предвид не само институциите, но и университетите, за да вървим заедно. Само така може да обучим кадри, които ще отговарят на професиите на бъдещето.

Имаме голяма нужда от подобряване на начина, по който използваме научните резултати. Има безкрайно много научни разработки, които не виждат практическо приложение.

Трябва да се обърне особено внимание на малки, пилотни, демонстрационни проекти

Финансиране за такива проекти трябва да се намира много бързо, без риск, без дялово участие и страх, че ще се провалим. Всеки ден трябва да тестваме нещо пилотно, да виждаме дали работи или не. Пилотно тестване означава -отиваме във фирмата, тестваме разработеното решение два месеца и даваме обратна връзка дали работи или не. Същото е в общината, същото би трябвало да бъде навсякъде. Това следва да е постоянен процес, който несъмнено ще доведе до вътрешни иновации във фирмите, които са гръбнакът на икономиката.

Оттам стигаме до новите пазари, защото иновациите неминуемо ще отворят врати към новите пазари. На последно място поставям фондовете, финансиране има. По време на предишните презентации стана ясно, че структурирането и ефективното управление са ключови, за да може това финансиране да стига лесно до крайните получатели. Независимо дали сме бизнес, публична организация или университет е редно да се замислим как работим по всяка една от тези важни стъпки и развиването на всяка една от тях ще ни води напред.

 

Вижте снимки от събитието >>