През последната година български стартъпи са привлекли повече инвестиции в сравнение с предходни години. На основата на техния успех, днешното предизвикателство е изграждане на иновационна екосистема, в която тези стартъпи работят пряко с университетите, бъде ускорен трансфера на знания от науката към индустрията и се осигури взаимодействие с регионите и финансовите инструменти на тяхно разположение. Бюджетът, мрежата от контакти и програмите на EIT ще подпомогнат този процес. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел, която заедно с министъра на образованието и науката Николай Денков и министъра на икономиката Даниела Везиева, откри кръгла маса посветена на сътрудничеството между Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и България.

Българският еврокомисар наблегна на трите новости на Европейския институт за иновации и технологии. На първо място, EIT ще подобри предприемаческия и иновационен капацитет на университетите чрез пилотната инициатива за висшите учебни заведения с бюджет от 90 милиона евро. Мария Габриел открои успешното участие на редица български университети в тази инициатива. След това тя обърна внимание и на Регионалната иновационна схема, която е с удвоен бюджет за периода 2021-2027 година, благодарение на усилията й по време на преговорите по правната рамка на EIT. Накрая, Мария Габриел привлече вниманието към потенциала на България, участвайки по-активно в общностите за знания и иновации на EIT.

"На 26 ноември ще бъде обявена нова общност за знания и иновации в областта на секторите на културата и творчеството. България има потенциал да бъде сред най-активните участници в нейното развитие. Изграждането на силна иновационна екосистема означава достъп до ресурси, инвестиции и партньорства. Такава е и целта на работата ни по отношение на успешното съчетаване на инвестициите между програмите на ЕС - "Хоризонт Европа", "Еразъм+" и "Творческа Европа" с фондовете на кохезионната политика и Механизма за възстановяване и устойчивост", заключи българският еврокомисар, цитирана от представителството на ЕК в България.