Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на първата по рода си Европейска академия за акумулаторни батерии заедно със заместник - председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Академията има за цел да подпомогне придобиването на нови умения и въвеждането на обучителни програми в държавите членки за нуждите на сектора на акумулаторните батерии.

"800 000 работещи в Европа ще имат нужда от нови специфични умения свързани с производството и рециклирането на батерии до 2025 г. На тях разчитат и европейските стартъпи и иновативни компании, за да създават продукти и услуги допринасящи за по-добри европейски позиции във веригата на доставки. Мобилизираме 10 милиона евро за платформи за обучение, центрове и учебни програми. 925 милиона евро пък са инвестициите по програма "Хоризонт Европа" за научни изследвания в областта на акумулаторните батерии за периода до 2027г.", отбеляза Мария Габриел.

Академията е следващата стъпка в развитието на инициативите на Европейският алианс за акумулаторни батерии. Той включва 700 членове и се управлява от общността за знания и иновации InnoEnergy на Европейския институт за иновации и технологии. Към момента се изпълняват 111 големи индустриални проекта в държавите-членки. Очаква се ЕС да осигури 69 % и 89 % от нарастващото търсене на батерии съответно до 2025 г. и 2030 г. и да произвежда батерии за до 11 милиона автомобила годишно.

"Амбицията ни е да улесним достъпа до финансиране за проекти в сектора на акумулаторните батерии. Академията ще допринесе за по-ясна представа за потребностите и предлагането на програмите за обучение в ЕС. С координация на европейско ниво за разработването на национални програми за преквалификация и повишаване на квалификацията си даваме допълнителен шанс за успешна реализация на амбициите ни в този стратегическа област", коментира още българският еврокомисар.

Инициативата е отворена за държавите членки за обучение и повишаване на квалификацията на работещи и обучители в сектора на акумулаторните батерии. Ще осигури също така достъп до необходимата образователна инфраструктура, ще предоставя сертифициране и маркетингови услуги.

3e-news.net