Европейските съвместни изследвания и иновации са ключовите двигатели за по-зелено, здраво и цифрово бъдеще за всички нас. Това бе и ключовата темата на тазгодишните трети Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които се проведоха наскоро. Нейните над 21 000 регистрирани участници от 105 държави подчертаха необходимостта Европа да остане в челните редици на научните изследвания и иновациите, за да се постигне устойчиво бъдеще за всички.

Това включва ключовата роля на програмата "Хоризонт Европа", новата програма за Научни изследвания и иновации на ЕС, както и Европейското изследователско пространство. Очаква се те да са водещите при определянето в коя посока да тръгне Европа по време на възстановяването на коронавирусната пандемията. Иновациите сами по себе си няма да могат да се справят с тази задачата, заради това Европа ще разчита много на дигиталния и зелен преход.

По време на двудневното събитие политици, изследователи, иноватори и гражданите от Европа и извън нея се включиха като взеха участие. В общо над 70 сесии на форума бяха обменени иновативни идеи и мнения как може да се оформи бъдещата атмосфера за научните изследвания и иновациите на Стария континент.

Специален гост на събитието бе еврокомисар Мария Габриел, която отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в ЕС. "Европейските дни на научните изследвания и иновациите буквално показаха силната енергия , креативност и всеотдайност сред всичките 21 000 участници, подчертавайки важността на инвестициите в научни изследвания и иновациите в цяла Европа. Можем да направим реална промяна в живота на европейците и обществото като цяло, като работим заедно", обясни еврокомисар Габриел.

Нито един регион или държава няма да изостанат по време на прехода, категорична е Мария Габриел

"Гражданите трябва да продължат да бъдат в центъра на политическия процес, от създаването до изпълнението", обясни българският еврокомисар. По време на събитието отново бе потвърдена важността на научните изследвания и иновациите, като бе напомнено на участниците за безпрецедентното време, в което живеем, и решаващата роля, която науката играе днес. По-конкретно, комисар Габриел подчерта, че благодарение на десетилетия инвестиции в научни изследвания и иновации успешно са разработени ефективни ваксини срещу COVID. Сега този импулс трябва да се използва, за да могат инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност да продължат да нарастват и да гарантират, че нито един регион или държава няма да изостанат по време на прехода, обясни още комисар Габриел.

Участниците във форума се обединиха около идеята, че изследванията и иновациите ускоряват зеления и цифров преходи, като именно тези две сфери ще бъдат ключови двигатели на продължаващата екологична, социална и икономическа трансформация на обществото и икономиката.

Благодарение на новите технологии три острова спечелиха наградата на ЕС RESPonsible Island за 2020 г. за своите иновативни решения при използването на възобновяема енергия. Победителят бе датският остров Шрьо, който грабна и наградата от 500 000 евро, финансирана по програмата Хоризонт 2020. Островът постигна това признание за своите иновативни енергийни решения и приноса си към устойчива и благоприятна за климата общност в Европа. Второто място бе за остров Ел Йеро, който е част от испанските Канарски острови. За него наградата бе 250 000 евро. На трето място пък бяха класирани идеите за ВЕИ енергия и умни технологии на гръцкия остров Тилос, който е част от архипелага Додеканези, близо до Родос в югоизточната част на Егейско море. Наградата за местната общност бе 100 000 евро.

Именно тези идеи за развитие на технологиите доказват, че градовете и гражданите играят решаваща роля, когато става въпрос за изпълнение на амбициозните цели на мисиите на ЕС за подпомагане на изграждането на зелено и цифрово бъдеще.

Сътрудничеството в глобален мащаб чрез споделяне на научни и обществени научни данни е от решаващо значение за намирането на решения за пандемията от COVID-19. Такъв е и примера с новия портал за глобално сътрудничество за научноизследователска и развойна дейност Coronavirus Global R&I Collaboration Portal.

Също така глобалният подход към научните изследвания и иновациите ще стимулира като цяло постигането на добри резултати, обединяване на ресурси за постигане на научен напредък и развитие на жизнеспособни иновационни екосистеми.

Европейската стратегия за университетите ще свърже образованието, научните изследвания, иновациите и услугите към обществото, ускорявайки реализацията на действията на Европейското образователно пространство и Европейското изследователско пространство. Това е и една от основните цели за подобряване на взаимовръзките бизнес-образование, за което се бори и еврокомисар Мария Габриел.

Европейският съюз, националните правителства и заинтересованите страни ще трябва да работят заедно, за да активизират добре новото Европейско изследователско пространство, като по този начин дадат приоритет на инвестициите за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Това бе и друго ключово послание, което участниците в конференцията отправиха към света.

Новата платформа за валоризация на знанията в ЕС ще помогне да се превърнат резултатите от научните изследвания в успешни продукти и решения, създадени от ЕС.

Експертите припомниха по време на конференцията, че именно Механизмът за възстановяване и устойчивост със своя силен акцент върху научните изследвания и иновациите и програмата "Хоризонт Европа" ще помогнат за гарантиране на резултатите, че така съзряваме и създаваме повече след коронавирусната пандемия.

Това бе и третото издание на Европейските дни на научните изследвания и иновациите като то е и водещото годишно събитие на ЕК в сферата на изследванията и иновациите.