В резултат на законовите промени, влезли в сила от 1 февруари 2018 г., към днешна дата 1643 работника са получили своите неплатени възнаграждения от Фонда за гарантиране на вземания в размер на 2 940 971 лв. За сравнение през 2017 г. са изплатени 716 941 лв.

По време на отчета си за 3 години работа като омбудсман Мая Манолова коментира резултатите от приетите по нейна инициатива законодателни промени, свързани с т.нар. модерно робство и неприемливата практика на некоректните работодатели да не плащат заплати. 

Омбудсманът обяви още, че предстоят плащания на заплати на още около 700 души, работещи във веригата "Пикадили", обявила несъстоятелност. Както и на 100 работници от "Карфур", които ще получат неплатените си възнаграждения.

По данни от Главна инспекция по труда след тези законови промени са внесени 35 искания за откриване на производство по несъстоятелност срещу работодатели, които са били некоректни към своите служители.

Манолова допълни, че има 78 предприятия, които са си изплатили заплатите под заплаха. По нейните думи създала се е нетърпимост към такива работодатели.

По време на отчета беше отбелязан още и успехът с промените в КСО, които позволиха в началото на годината около 450 подземни миньори от рудник "Бабино" да получат възможност за пенсиониране и още 100 миньори от "Бобов дол".

Омбудсманът обяви, че на дневен ред стои работата по провеждане на цялостна реформа на политиките за хората с увреждания, а не само даването на повече пари за тази сфера. Екипът на институцията работи още по законодателни предложения насочени към Закона за фалит на физическите лица и ограничаването на свърхправомощията на банките, както и по законодателство, което да ограничи произвола на колекторските фирми.

Топ 5 на нарушените права на гражданите според Манолова са (по брой подадени жалби):

  1. правата на потребителите - 8 325,
  2. нарушени социални права - 4376,
  3. чиста околна среда и право на собственост - 3 286,
  4. нарушения в изпълнителното производство - 2 637,
  5. добро административно обслужване - 1599.