Днес, 2 ноември, в Гранд Хотел Милениум в София се проведе най-мащабното събитие за годината на тема равнопоставеност, многообразие и включване в бизнеса - Глобален форум на жените лидери. С него най-голямата дамска бизнес организация у нас - Съветът на жените в бизнеса в България отбеляза 10-годишнината от създаването си.

Еднодневната конференция събра министрите Иванка Шалапатова, Милена Стойчева и Юлиян Попов, заедно с български и международни лидери от бизнеса, в търсене на най-добрите решения и практики за подобряване на политиките за равенството между половете и многообразието в компаниите, организациите и обществото.

В рамките на форума Цветанка Минчева, председател на УС на СЖББ, връчи "10 идеи за равнопоставеност, многообразие и включване" на присъстващите министри. Те са под формата на декларация с конкретни предложения за подобряване на политиките на страната за равнопоставеност и подкрепа на професионалното развитие на жените. Идеите са част от обявеното два дни по-рано сътрудничество между и СЖББ и МТСП по темата.

Конференцията беше открита с приветствени думи на министър-председателя акад. Николай Денков. "Статистиката показва, че 30% от предприемачите в България са жени. Когато говорим за високи технологии, процентът на дамите в него е 41. Това са данни, с които можем да се гордеем, но знам, че можем и по-добре", каза при откриването на форума той.

Цветанка Минчева се обърна към гостите на форума: "От самото ни основаване през 2013 г., стратегическата ни цел като организация е да работим за развитие на женското лидерство и да създаваме възможности децата ни да избират да останат в България. Това означава, че сме дългосрочнo ангажирани с развитието на проекти и дейности в подкрепа на равенството между половете, многообразието и приобщаването на различните в бизнеса".

Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика, Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа и Юлиян Попов, министър на околната среда и водите се включиха в дискусията, модерирана от Лидия Шулева, посветена на ролята на държавата за насърчаване на равенството и социалното включване в обществото ни.

Лидия Шулева напомни, че България има национален план за действие по темата равнопоставеност и насърчаването й за 2023-2024 г. и в него са включени мерки в областите - равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда; намаляване на разликите по пол в заплащането; насърчаване на равнопоставеността при жените и мъжете при взимането на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот.

Специален гост на събитието беше Хедвиге Нюенс, президент на мрежата от дамски организации в Европа - European Women On Boards, която сподели добри практики за постигане на равнопоставеност, прилагани в компании на европейския пазар.

Актрисата Ели Скорчева, носителката на международната литературна награда Букър за 2023 г. Анджела Родел, Бояна Ачовски, генерален секретар на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура, Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България и студентката в програмата на НАСА - Татяна Иванова в дискусионния панел "Има ли невъзможни територии за жените?" разказаха своите вдъхновяващи истории за преодоляване на обществените стереотипи по пътя на професионалното си развитие.

Представители на големи международни компании и доказани лидери в сферата си също споделиха добри примери и работещи решения от практиката си, които подобряват равнопоставеноостта в работната среда.

За Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ)

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции. Организацията работи активно и в подкрепа на младите специалисти за реализиране на потенциала им в България. Със своите над 200 корпоративни и индивидуални членове, сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.