Конституционният съд обяви за противоконституционно решение на Народното събрание (НС) за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април тази година, съобщи БТА, като се позова на решението на съда. Решението е прието с единодушие.

Делото беше образувано в началото на май месец по искане на народни представители от ГЕРБ-СДС. Депутатите настояват пред съда решението на НС да бъде обявено изцяло като противоконституционно. То е свързано с това АПИ да заплати 50 процента от задълженията си по договори за поддържане на републикански пътища от бюджета си за 2022 г. Според решението останалите 50 процента трябва да се извършват след решение на НС, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Според народните представители, въпросното решение на НС нарушава принципа на право на защита на гражданите, принципа на независимост на съда и принципа на подконтролност на актовете и действията на административните органи от страна на независимата съдебна власт.

След като делото беше образувано ГЕРБ-СДС дадоха брифинг, на който Радомир Чолаков коментира, че решението на НС е "безкрайно тъжно свидетелство за печалното състояние на правната подготовка" на гласувалите решението депутати. Повече от две седмици откакто е взето това решение нито има пътна поддръжка, нито е започнало разплащането на фирмите, добави колегата му Николай Нанков.

Председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова отбеляза тогава, че подобно решение е начин на политически рекет, тъй като не може комисия и работна група, сформирана от политически орган, какъвто е Народно събрание, да преценява кой договор да се плаща и кой не.

"С това решение на практика изпълнителната власт сне от себе си правомощията да управлява пътищата и ги делегира на Народното събрание, което противоречи на член 4 от Конституцията", каза тогава Чолаков. По думите му, както Министерският съвет няма право да приема закони, така и Народното събрание няма право да прекратява договори и да се произнася по договори. Това е абсолютно противоконституционно и това бе казано в пленарна зала многократно, заяви народният представител. За подадената от ГЕРБ жалба Чолаков каза, че тя не е нито против българските строители, нито против българските граждани.

В коментар на решението на КС министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков каза, че не е учуден и че още преди да стане министър е бил казал, че не е работа на Народното събрание да определя начина на плащането. Това е от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и евентуално на Министерския съвет при разпределянето на бюджета.

Имахме готовност за това решение. Въпросът е, че след него в бюджета на държавата няма определени пари. Когато е взимано, държавата не е предвидила пари за разплащането към пътните фирми за извършено строителство от предишни периоди. Сега на служебния кабинет се пада тежката задача да намери решение за разплащане на средствата. Дали ще бъдат в бюджета за тази година или ще бъдат заложени за следващата, парите на пътни фирми трябва да бъдат платени, отбеляза министър Шишков.

Лошото е, че с всеки изминал ден стават повече. Дължимите суми са от периода 2020-2021 г., преди встъпване в длъжност на предишните два служебни кабинета, обясни министърът.