В следващите 12 години световната икономика ще преживее истински бум в развитието на транспортни средства, задвижвани от електроенергия. Това се прогнозира в ежегодния доклад на Международната енергийна агенция (МЕА) Global EV Outlook.

Според цитираните данни, през 2017 година в света са продадени 1.5 милиона електромобили, като общото им количество вече е 3.1 милиона. Това означава намаляване на потреблението на петрол с 380 000 барела на ден.

А процесът едва започва да набира скорост. В базовия сценария на агенцията за следващите 12 години автомобилите на ток ще се увеличат 42 пъти и ще достигнат 125 милиона броя. В оптимистичния сценарий, който включва силна държавна подкрепа за навлизането на тези автомобили, те ще достигнат 2820 милиона.

Китай ще играе водеща роля в този процес, страната е не само най-големият консуматор на петрол-до 40% от ръста се падат именно на покупките на китайски компании, но вече е и лидер в продажбата на коли на ток. През 2017 година там са продадени 580 000 такива автомобила. Причината-китайските власти активно стимулират и насърчават такива покупки.

"Светът в бъдеще ще се нуждае не от петрол, бензин и мазут, а от електроенергия. Затова прогнозираният край на петролната епоха няма да е през 203502040 година, а по-рано", твърдят експерти.