Пандемията от Ковид-19 е оказала натиск върху заплатите през първата половина на 2020-а и вероятно ще ги понижи значително в краткосрочна перспектива. Това е основният извод от публикувания днес доклад на Международната агенция на труда (МОТ), цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Световният доклад за заплатите на МОТ за първата половина на 2020-а сочи, че има натиск върху равнището им или върху повишението на средните заплати в две трети от страните, за които МОТ разполага с актуални данни.

В останалите страни средната заплата е нараснала леко, но това е изкуствено, защото отразява закриването на нископлатени работни места, отбелязват анализаторите.

В близко бъдеще последиците от кризата, предизвикана от Ковид-19 върху икономиката и заетостта, вероятно ще доведат до огромен натиск към понижение на заплатите, прогнозират експертите на МОТ. Те препоръчват да се води адекватна политика на заплащане, която да се изработи в задълбочен и широк социален диалог, за да се даде отпор на последиците от кризата и да се подкрепи икономическото съживяване.

Докладът сочи още, че кризата има различно въздействие за мъжете и за жените, които са по-силно пострадалите. В доклада, който е изготвен според данните за 28 европейски страни, се посочва, че без субсидиране на заплати, общата маса на заплатите вероятно щеше да се свие с 6,5 на сто между първото и второто тримесечие на 2020 година - с 8,1 на сто за жените и с 5,4 на сто за мъжете. Тази разлика се дължи основно на намаляването на работните часове, допълват експертите на МОТ.

Кризата е засегнала по-силно и по-ниско платените работници, засилвайки неравенствата в трудовите възнаграждения. В някои европейски страни без субсидиране на заплатите половината от най-ниско платените работници щяха да загубят близо 17,3 на сто от заплатата си в сравнение с 6,5 на сто за всички трудещи се.

Временното субсидиране на заплатите, което бе въведено или удължено, за да се запазят работни места, позволи на редица страни да компенсират частично срива на заплатите и да бъдат смекчени последиците от кризата за неравенствата в заплащането, подчертават експертите на МОТ.

При извадка от 10 европейски страни, за които има налични данни, анализаторите на МОТ са пресметнали, че субсидирането на заплатите е позволило да бъдат компенсирани 40 на сто от загубите на общата маса на заплатите.