Икономическата и социална цена на шумовото замърсяване във Франция достига 155,7 милиарда евро годишно, сочи проучване на френската Агенция по околна среда и управление на енергията (Ademe) и Националния съвет по шума, цитирано от Радио Франс и БТА. 68,4 процента от общите разходи са свързани с вредите, нанасяни от шума от транспортните средства.

Проучването изчислява колко струва шумът по отношение на краткосрочните и дългосрочни здравни разноски, професионалните заболявания, намалените очаквания за продължителност на живота, както и в по-широки икономически мащаби, що се отнася до обезценяването на недвижимите имоти и намаляването на производителността на труда.

За сравнение - през 2016 година икономическата и социална цена на шума в страната е била 57 милиарда евро, изтъкна пред радио Франс енфо председателката на Националния съвет по шума Лориан Роси. Тя уточни, че тогава при изчисленията не са взети предвид вредите от шума от строежите, но в същото време посочи, че днес все повече французи са изложени на вредното влияние на шума.

През 2018 година Световната здравна организация (СЗО) обяви шума за втория екологичен фактор, причина за най-много вреди в Европа, след замърсяването. Всеки пети европеец е изложен хронично на вредни за здравето шумови нива.

Най-скъпо струват вредите, нанасяни от транспортния шум: 106,4 милиарда евро годишно във Франция или 68,4 на сто от общите разходи. Половината от тези разноски са резултат от бръмченето на превозните средства по пътищата.

На второ място са вредите от съседския шум - строежи, заведения в близост до дома, шумни съседи. Те струват 26,3 милиарда евро годишно на френската държава.

Следват вредите от шумната обстановка на работното място, която струва 21 милиарда евро годишно на цялото френско общество.