Над 5 пъти е разликата между средната работна заплата в най-ниско и най-добре платената икономическа дейност у нас. Това показват последните данни на КНСБ за доходите на българите.

Сравнено с другите европейски държави средната работна заплата изостава номинално между 5 и 10 пъти спрямо старите държави членки и около 2 пъти спрямо новите държави членки.

От КНСБ ще изнесат днес данните си за 2017 г. - с колко са се увеличили заплатите в различните сектори на икономиката и кои са най-добре и най-ниско платените професии в страната.