Според КНСБ в условията на икономическа криза, очаквания за фалити и нова вълна на безработицата, са необходими много силни превантивни икономически и социални мерки, възстановителни политики и програми. Това се посочва в позиция на КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация, публикувана на Интернет страницата на синдиката.

КНСБ настоява за разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост, като това да стане в условията на широк обществен диалог.

Синдикатът иска ефективно използване на всички инструменти на фискалната политика, включително държавния дълг.

КНСБ оценява положително емитирания дълг в размер на 5 млрд. лв., като очаква правилно харчене за възстановяване на икономиката и на растежа, запазване и по възможност увеличаване на реалната покупателна способност на населението.

Според КНСБ е наложително да има политики за намаляване на неравенствата в доходите. "Неравенствата в доходите се задълбочават, като намаляващ брой хора концентрират все по-голям дял от общия национален доход. През 2000 г. най-богатите са притежавали 3 млрд. лв., а сега разполагат вече с 23.2 млрд. лв. от общия доход в икономиката ни", посочват от КНСБ. Синдикатът иска увеличаване на доходите от труд, осигуряващо предимствен ръст на минималната работна заплата и на заплатите на нискодоходните групи от наетите работници и служители.

КНСБ настоява още за реформи в данъчната система, по-справедливо облагане с цел повишаване на разполагаемите средства за ниско и среднодоходните домакинства.

Синдикатът смята, че увеличението на пенсиите трябва да става чрез прилагането на две основни мерки - целево увеличение чрез постепенно повишаване "приноса" на всяка година ефективен осигурителен стаж в размера на пенсията и диференцирано осъвременяване по т.н. Швейцарско правило, което да гарантира по-достойно увеличение на ниските размери.

КНСБ настоява още за устойчиви антикризисни решения за запазване на заетостта, които не позволяват значително нарастване на безработицата и подкрепят работодателите в период на преустановяване на тяхната дейност, преминаване на непълно работно време и намаление на приходите от продажби. Правителството трябва да предложи и конкретни схеми по програмата SURE, които да създават повече сигурност в заетостта през следващите 2 години, допълват от синдиката.

КНСБ иска и незабавен старт на изпълнението на Националното тристранно споразумение между социалните партньори, обхващащо енергийната сигурност, предизвикателствата на зеления преход, заплатите в бюджетните сфери и частния сектор, социалната защита, пазара на труда и бизнес средата.

КНСБ смята, че очертаните приоритети следва да бъдат в дневния ред и управленската визия на всяко българско правителство - сега и в следващите години. Забавянето на тези решения носи огромни рискове и непредвидими последици, заявяват от КНСБ.

В основата на гражданското недоволство от последните два месеца КНСБ открива наслагвани с години проблеми, които през последните месеци са се изострили допълнително заради кризата, породена от пандемията с COVID-19.

КНСБ смята, че "гражданското неподчинение, възхвалявано от някои политически партии, охулвано от потърпевши граждани, но и гледано с безразличие от много българи", е израз на натрупано напрежение в обществото и недоволство от високите нива на корупция и неработещи институции /68.8 на сто от анкетирани 1000 синдикални лидери в страната смятат така/, усещането за липсата на справедливост /66.6 на сто/ и влиянието на олигарси и бизнесмени в политиката / 53.2 на сто/.

КНСБ подкрепя всеки, който протестира за достойни условия на труд, повишаване на доходите и запазване на заетостта, но не споделя блокадите на кръстовищата и нарушаването правата на останалите граждани, агресията и насилието между протестиращи и полиция. "Настояваме за мирно протичане на протестите и недопускане на каквито и да е форми на насилие. Апелираме всички опити за провокация и нагнетяване на напрежение, за политически злоупотреби от радикал-популистки формации да бъдат пресичани в зародиш и да се спазват най-добрите демократични практики", се заявява в позицията.

КНСБ апелира за конструктивен и градивен диалог в търсенето на изход от създалата се ситуация. Според синдиката очакванията не се свеждат единствено само до смяна на министри, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията. "Остава дилемата в търсене на решение между оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори или довършване на мандата на настоящото правителство", допълват от КНСБ.

Повече от 3/4 от синдикалните членове подкрепят антиправителствените протести. За оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори /или свикване на Велико народно събрание са 43.1 на сто от всички анкетирани. Още толкова обаче (43.6 на сто) очакват довършване на мандата на настоящото правителство, съпроводено със смяна на министри или ново правителство в мандата на това Народно събрание, сочат резултати от анкета на КНСБ.

"Разделението на обществото за изхода от създалата се ситуация и неяснотата във възможните посоки за разплитане на възела, от една страна, и липсата на гаранции за формирането на един работещ парламент предвид социологическите прогнози, от друга, са силно притеснителни, особено на фона на икономическата криза и необходимостта от предприемането на спешни антикризисни мерки", заявяват от КНСБ.