КНСБ настоява доходите в България да се увеличават ударно преди и след влизането на страната в еврозоната (планирано от 1 януари 2024 г. - б.р.). Това заявиха лидерът на КНСБ Пламен Димитров и икономистът от КНСБ Любослав Костов на пресконференция, на която бяха представени данните на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за заплатата за издръжка, предаде БТА.

Пламен Димитров припомни, че КНСБ настоява за ускорен ръст на заплатите (средногодишно с 12.5 на сто), като предимствено нараства минималната работна заплата (средногодишно със 17.5 на сто). Това ще ни осигури постигането на съотношение минимална-средна работна заплата 50 на сто към 2025 г. Така и поне половината от наетите работници и служители ще получават "заплата за издръжка" към 2022-2023 г. Според синдиката средната работна заплата трябва да стане 2450-2560 лева през 2025 г., а минималната - 1239 лв.

Нетният месечен доход на работещ човек, живеещ сам, трябва да е поне 1069,25 лв., за да може да покрие разходите за издръжка, включващи храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт. Брутната заплата за издръжка е от 1378 лв. Това показват данните за юни на Института за социални и синдикални изследвания, представени от зам.-директора на института Виолета Иванова.

Доходите на двамата работещи възрастни в типичното българско семейство , което в момента е от двама възрастни работещи и едно зависимо дете до 14 г., трябва да са по 1240 лева брутна работна заплата на всеки от работещите, за да може семейството да живее нормално. Чисто двамата трябва да получават всеки по 962 лева.

През юни, абсолютният размер на заплатата за издръжка нараства с 22 лв. от началото на годината, като отчита ръст с 2.1 на сто.

Брутната заплата за издръжка е по-ниска от средната работна заплата, но две трети от българите получават доходи под средната заплата. Необходимата заплата за издръжка е недостижима за половината работещи българи, са изчислили от КНСБ, заяви Пламен Димитров.

КНСБ настоява България да въведе заплата за издръжка, за да се намали броят на нископлатените работници и работещите бедни. Заплатата за издръжка е измерител на доходи на труд, който позволява на наетия работник и неговото семейство базисен, но социално приемлив стандарт на живот, уточни президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Проектът за директивата за адекватни минимални заплати насочва в националните критерии на държавите членки да се включи покупателната възможност на минималната работна заплата, тя да се мери през заплатата за издръжка, каза Пламен Димитров. КНСБ настоява в директивата да е по-ясен ангажиментът на държавите членки в близко време да достигнат заплатите за издръжка, тъй като основната причина да се твърди, че трудът е важен за благосъстоянието, е че той трябва да вади хората от капана на бедността, заяви още лидерът на КНСБ.

В най-общ вид заплатата за издръжка показва, каква е стойността на една зададена базисна потребителска кошница към периода на наблюдение на цените.

Потребителската кошница включва 479 хранителни, нехранителни стоки и услуги (без консумация на алкохол и тютюн) хранителни (162 броя) и нехранителни стоки и услуги (317 бр.) Приема се, че семейството живее в собствен дом (съобразно статистиката - това е ситуацията при 84 на сто от българските семейства), жилищна площ - 70 кв. метра.