Повече от половината от жените в България работят в нископлатените отрасли - за това алармираха президентът на КНСБ Пламен Димитров и заместник-директорът на Института по социални и синдикални изследвания към КНСБ Виолета Иванова по време на дискусионен форум "Равнопоставеност на половете на работното място в условията на COVID-19 пандемия".

Близо 50 на сто от жените в страната ни работят в отрасли със заплащане в диапазона от 900 до 1250 лева, което е с 25 процента по-ниско от средното за страната, казва още Виолета Иванова. По думите ѝ заетостта на мъжете доминира в две от трите най-високо платени икономически дейности, а различията в заплащането се запазват на високи нива.

Обратно, заетостта на жените преобладава в две от трите най-ниско платени икономически дейности, при това с по-ниска работна залата от тази на мъжете - "Хотелиерство и ресторантьорство", "Култура, спорт и развлечение". Там, където доминира женската заетост, като "Хотелиерство и ресторантьорство", отново заплатата на жените е по-ниска от тази на мъжете - с 246 лева. В отрасъл "Професионална дейност и научни изследвания" с 634 лева е по-ниска работната заплата на жените от тази на мъжете, а наетите в този отрасъл жени са около 60 процента. 

Според Виолета Иванова неефективното търсене на решения по тези проблеми води до феминизиране на бедността и загуба за икономиката, както от увеличение на разходите на социалните фондове, така и от пропуснати ползи от неефективното използване на трудовия потенциал. 

Разликата в заплащането води и до разлика в пенсиите, обезщетенията. В пенсиите разликата средно за ЕС е около 30 процента, а в България е около 23,7 на сто, като пенсията на жените през 2020 година е по-ниска с близо 129 лева от тази на мъжете, каза Виолета Иванова. През годините тази разлика се задълбочава. 

Според нея това води до изпадане в риск от бедност и социално изключване - 53 процента от жените пенсионери живеят в риск от бедност и социално изключване.

Форумът "Равнопоставеност на половете на работното място в условията на COVID-19 пандемия" e организиран от КНСБ в партньорство с Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към Конфедерацията и Фондация "Фридрих Еберт", отбелязва БТА.