Казус с български строителни работници в Германия е представен за разглеждане от Европейския орган по труда. Това е станало по искане на Федерацията на независимите строителни синдикати-КНСБ и КНСБ, които са се обърнали към Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването, съобщи пресцентърът на КНСБ.

Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването е включила казуса в своя списък и чрез Европейската конфедерация на профсъюзите той е бил представен за разглеждане от Европейския орган по труда.

Проблемът възниква, след като няколко български работници са били командировани от януари до август 2019 г. от българска строителна компания за работа на обект в Германия. Те са работили върху строителството на жилищни сгради в Грос-Цимерн. В края на август ЕОТ получава сигнал от някои от работниците, в който те се оплакват, че не са получавали заработените надници от юни.

Българската компания е подизпълнител на германска фирма. Собственик и управител и на двете е едно и също лице. В момента строителството на жилищните сгради е готово и командированите работници от България извършват довършителни строителни работи.

Някои от тях, които са работили на строителния обект от януари до август 2019 г., са изпратили работното си време в ЕОТ (по 9 часа от понеделник до петък и 6,5 часа в събота) и са поискали помощ. На 13 септември те получават плащане от 2700 лева (около 1350 евро), което трябвало да покрие заплатите за юни и юли. По изчисление на ЕОТ от 1 юни до края на август строителите са имали 642,5 работни часа. Въз основа на минималната почасова заплата за квалифицирана работа, тъй като те не работят като помощници на обекта, трябва да получат брутно плащане от около 9766 евро (642,5 часа * 15,20 евро на час) за всички три месеца. Получените плащания не покриват в най-малка степен изработените от тях часове за споменатия период.

Към момента няма информация дали българската компания плаща дължимите данъци и социални вноски в България и на каква основа, посочват от КНСБ. Това определено трябва да бъде разследвано от властите в България, допълват от синдиката.

Освен това има предположение, че може да има случай на фалшиви данни. Според Конфедерацията някои факти подкрепят тази теза: собственикът и управителят на главния изпълнител и подизпълнителя са едно и също лице, работници са наети и няколко дни по-късно са изпратени на строителната площадка в Германия. "Доколкото знаем, те не работят за българската компания, когато не са командировани в Германия, а тя няма значителна дейност в България", допълват от КНСБ.

Работниците и техните семейства силно зависят от парите, спечелени в Германия, тъй като идват от по-слабо развит регион в България, където добре платените работни места са много редки, се посочва в съобщението.

Забавените и неустойчиви плащания причиняват големи финансови проблеми на семействата. Тъй като работниците разчитат много на парите, някои от тях не желаят да предприемат никакви стъпки срещу отговорните лица, защото се страхуват да не загубят работата си. Работниците, които накрая са се осмелили да направят това, са посочили, че им е писнало от оправданията и празните обещания на отговорните лица. Те вече не желаят да приемат подобни условия.