Светът трябва да предприеме "незабавни и драстични действия", за да се справи с климатичните промени, препоръчват от Института за политически интегритет на Нюйоркския университет в най-новото си проучване. В противен случай това може да струва на света около 1,7 трилиона долара годишно до средата на десетилетието и около 30 трилиона годишно до 2075 година.

Проучването, най-голямото до момента в световен мащаб, включва анкета с над 730 експерти по климатичните промени, като 90 процента от анкетираните посочват, че измененията в климата ще задълбочат неравенството в доходите между богатите и бедните страни.

Сред участващите експерти 75 процента са на мнение, че незабавно трябва да бъдат предприети решителни действия в защита на климата. В анкета на института от 2015 година такъв отговор са дали малко над 50 на сто.

3е-news.net

Според учените, за да бъдат избегнати катастрофални климатични промени, светът трябва да постигне нулеви нетни емисии до 2050 година, което означава хората да не добавят в атмосферата повече емисии, отколкото неутрализират. За 75 процента от участниците в анкетата размерът на инвестициите за постигане на тази цел ще бъде по-малък от икономическите ползи, които вложенията ще донесат за предотвратяване на природни катастрофи, запазване на крайбрежна инфраструктура и активи и защита на хранителните доставки.

Повишаването на температурите може да създаде изключителни трудности за страните, които вече са обременени с икономически проблеми и високи нива на бедност.

Авторите на доклада смятат, че когато се прави оценка на разходите за мерки за намаляване на емисиите, правителствата може би подценяват евентуалната цена на климатичните промени като например последиците от екстремни метеорологични условия и нарушаване на икономическата дейност.

Най-тежко ефектът от измененията в климата ще бъде усетен в развиващите се страни заради тяхната по-голямата зависимост от земеделието и уязвимостта от необичайно високите температури, посочва Дерек Съливан, директор по стратегии и съавтор на доклада.

По думите му, "цената" на климатичните промени ще бъде усетена в целия свят заради "ефекта на доминото" от последици като нарушаване на търговските маршрути и веригите за доставки, както и бежански кризи, причинени от климатични фактори.