Европейските "Златни визи", които се купуват от граждани на страни извън Европейския съюз и дават право на европейско гражданство срещу инвестиция в икономиката на съответната страна, са най-търсени от китайци и руснаци. След тях се нареждат индийците и граждани на арабските страни от Близкия Изток, показват данните на International Tax Associates B.V.

Гражданите на Китай, които стават европейци са около 70% от всички ,придобили гражданство срещу инвестиция, сочат данните. Любима страна за китайците се оказва Унгария, където те придобиват 83% от всички "Златни визи" в последните години.

Руснаците пък са начело в купуването на гражданство в Малта и Кипър, където процедурата е опростена максимално. В Латвия 70 % от инвеститорите, получили паспорт са руснаци. Според Тransparency International и Global Witness 58% от руснаците със състояние над 50 милиона долара имат второ гражданство.

В последните 10 години държавите от Европейския съюз са привлекли посредством системата на "Златна виза" десетки милиарди евро инвестиции, показват още данните. Най-много пари влизат по тази схема в Испания-970 милиона евро всяка година, Кипър-900 милиона евро и Португалия-670 милиона евро.

Само за периода 2007-2009 година в ЕС са издадени повече от 100 000 паспорта на хора от държави извън съюза. Испания води с 25 000 паспорта, втора е Унгария - 20 000.

Често обаче вложенията не подпомагат реално икономиката на съответната европейска държава, коментират експерти. Така например в Португалия при 6200 инвеститори, получили европейско гражданство едва 12 са създали нови работни места, останалите са купили недвижими имоти.