Печалбите на големите индустриални компании в Китай се понижиха рязко през първите два месеца на настоящата година, тъй като по-ниските производствени цени на изхода на предприятията и по-слабите продажби "изядоха" значителна част от техните печалби, показват официални данни на Националното статистическо бюро.

Индустриалните печалби в Китай се свиха с цели 14% през януари и февруари спрямо година по-рано след тяхно понижение с 1,9% през декември 2018-а година.

Фабричните цени в автомобилостроенето, рафинирането на нефт, в стоманодобивната и в химическата промишленост спаднаха през двумесечния период с между 0,4% и 2,5%, ограничавайки печалбите в тези важни за китайската икономика сектори, посочиха от Националното статистическо бюро. Комбинираното намаление на печалбите отне от основната печалба цели 14,2 процентни пункта.

Правителството публикува комбинирани икономически данни за януари и февруари с оглед на едноседмичното празнуване в Китай на Лунната нова година, което се пада ежегодно по различно време през един от двата месеца.

Данните на Националното статистическо бюро са поредно доказателство за забавянето на втората по сила икономика в света.