Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/ утвърди цена на природния газ от днес в размер на 37,71 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), информират от комисията.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната и на електрическата енергия и те остават непроменени.

Увеличената цена на природния газ за май е в резултат на нарасналите цени на международните пазари.

В утвърдената цена на природния газ от 37,71 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи , покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.