Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на закрито заседание, че природният газ за септември ще е с цена от 22,46 лв. за мегаватчас, което е с 20,3% повече от тази през август. Тя влиза в сила със задна дата от 1 септември. За август цената на газта бе 18,67 лв./MWh.

Така, след оттеглянето на заявление на цена за синьото гориво от "Булгаргаз" вечерта на 1 септември, проверка от министерството на енергетиката и отново внасяне на заявление на 11 септември и повтаряне на процедурата, КЕВР се произнесе.

В решението на регулатора е отчетена предложената нa 11.09.2020 г. от "Булгаргаз" цена на природния газ, в която е отразена информацията за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.08.2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за месец август 2020 г. на Европейската централна банка.

Предложеното от газовата компания е същото, каквото беше и на 1 септември. В утвърдената цена на природния газ от 22,46 лв. са включени компонента цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка", както и за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по плана за действие при извънредни ситуации.

При определянето на доставните цени са отчетени общото количество природен газ за месец септември 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори, съобщават от КЕВР.