КЕВР ще разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. Такива правомощия даде парламентът на регулатора, след като прие текстове от Закона за енергетиката на второ четене.

Дебатите по текста започнаха още вчера, но бяха отложени за днес по предложение на шефа на енергийната комисия Делян Добрев. 

Дават се допълнителни правомощия на КЕВР, дали бе нужно, е малко спорен въпрос, каза Добрев.

"Ние даваме тези правомощия на регулатора, но не даваме изчерпателно в законодателството какви са критериите, по които регулаторът ще преценява кога да одобрява и кога да не одобрява една сделка. Тези текстове могат да бъдат прецизирани в подзаконов нормативен акт", каза Добрев. По думите му при положение, че тези текстове не са в закона, остава на преценката на Регулатора какви да бъдат тези критерии. 

Казусът по текста възникна, тъй като първоначалният текст даваше правомощия на КЕВР да разрешава действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20% от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, с оглед гарантирането на сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред, но между първо и второ текстът се измени.

Предлагаше се КЕВР само да може да изисква деклариране за подобна промяна в собствеността. Впоследствие обаче депутатите приеха първоначалния си вариант.

Предложението на ОП дойде след обявяването на сделката ЧЕЗ - Инерком. Тогава депутатите скочиха срещу това, активи представляващи национална сигурност, да бъдат продавани на малка компания.