Ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в ОИСР, еврозоната и Шенгенското пространство. Запазване на макроикономическа и финансовата стабилност, данъчния модел и ставки са сред основните очаквания на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ след сформирането на нов парламент и правителство, коментира за БТА Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР. Ускоряване на икономическия растеж чрез по-добра бизнес среда, намаляване на административните тежести и свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, електронно управление, насърчаване на инвестициите и иновациите и борба с корупцията, сивата икономика и картелите, са сред другите приоритетни за бизнеса сфери.

Преди изборите АОБР се срещна с представителите на "Демократична България", Коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!", БСП и ДПС, за да представи очакванията на бизнеса след изборите, препоръките за бюджета на държавата за догодина.

От Асоциацията настояват в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19, и енергийната криза. В препоръките си към бюджета четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България, включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съфинансиране на Националния план за възстановяване и устойчивост и Споразумението за партньорство. С бюджета за 2022 г. страната ни трябва да направи и следващата стъпка по пътя ни към еврозоната и ОИСР. От бизнеса поискаха при конструирането на новия парламент проектът на държавен бюджет за догодина да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове и не от "плаващо", а от мнозинство, което ще носи отговорност за решенията си.

Като изключително важни от АОБР на срещите с партиите бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са продължаване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 на сто спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ.

Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса "Битови отпадъци" на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа "замърсителят плаща".

Сред другите важни препоръки на АОБР бяха преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, отмяна на архаичните минимални осигурителни доходи, запазването на размера на максималния осигурителен доход, докато средният не превиши половината му, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Партийните обещания

АОБР и "Демократична България" си обещаха да засилят сътрудничеството си след изборите. На тази среща работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще разчитат на "Демократична България" за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията и ефикасност на публичните разходи. "За нас е изключително важно да установим работна комуникация с представителите на бизнеса. Това е една от най-важните цели, за да можем да взимаме предвид оценките и препоръките при осъществяването на различни мерки и политики. Основни приоритети на "Демократична България" са постигане на качество на законодателството, придържане към минимума на нормите, поставени от ЕС, повишаване на ефективността на публичните разходи. Във Ваше лице считаме, че ще намерим партньор за трудните стъпки, които трябва да бъдат извървени", заяви председателят на "Демократична България" Христо Иванов на срещата с АОБР, цитиран от Асоциацията.

Участниците в срещата са били единодушни, че трябва да се ускорят административната реформа и електронното управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България.

След срещата на АОБР с коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!" стана известно, че политическата формация ще подкрепи Асоциация на организациите на българските работодатели в искането за повишаване на компенсациите за българските предприятия заради извънредно високите цени на електроенергията и природния газ. На срещата бяха коментирани и различни механизми за подкрепа, съобщиха от Асоциацията.

"Нашата коалиция стои зад почтения български бизнес, който дава работа на 2 млн. души. "Изправи се БГ! Ние идваме!" сме за временно премахване на ДДС и акциза на тока, както призова и ЕК, на енергоносителите и други стоки и услуги от първа необходимост. ДДС да се махне и от сметките на битовите, и от сметките на бизнес потребителите на ток. В условията на лавинообразно нарастване на цените на тока тази мярка би била спасителна за бизнеса и домакинствата. За нас обявената подкрепа от 110 лв. е недостатъчна и настояваме държавата да поеме цялото увеличение на цената на тока за фирмите", посочи Мая Манолова, председател на коалицията, на срещата с АОБР, цитирана от Асоциацията.

По думите й, бизнесът е прав да протестира, че мярката 60/40 остава с праг за получаване при 30 процента спад на оборота. Тя обяви, че за "Изправи се БГ! Ние идваме!" този праг трябва да се намали на 15 процента, за да не се стигне до верижни фалити на малки и средни фирми и хиляди хора да отидат в Бюрата по труда.

Работодателите ще разчитат на подкрепата на "Изправи се БГ! Ние идваме!" за съдебната реформа, правната сигурност и сигурността на собствеността, за ограничаване на корупцията и по-голяма ефективност на публичните инвестиции. Роди се идеята "Изправи се БГ!" да осветява неефективностите в публичните финанси, като провежда конкурс за антинаграда за най-неизгодна сделка на годината, съобщиха от Асоциацията.

АОБР на срещата с БСП постави основните си искания за политики, мерки в подкрепа на икономическия растеж и вижданията си за държавния бюджет догодина. Работодателите очакват БСП да способства за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, както и ускоряване на реформите в образованието за привеждането му в съответствие с потребностите на пазара на труда и насърчаване на реализацията на завършилите в страната.

"БСП вече е готова с програма и спешни мерки за първите 100 дни на следващото управление. Каквото и да се случи след 14 ноември, нашето желание е да влезем в 47-ото народно събрание с разумни и работещи решения за справяне с икономическата и енергийната криза. Сред тях са възможности за намаляване на ДДС на храните, удължаване на мерките за държавна помощ след 31 декември 2021 г., механизъм за компенсиране на шоковите цени на електроенергията. Поискахме тази среща, защото искаме да чуем и предложенията на бизнеса", заяви председателят на БСП Корнелия Нинова, цитирана от Асоциацията.

Асоциацията на организациите на българските работодатели и Движението за права и свободи /ДПС/ се обединиха по време на срещата си около мнението за запазване на данъчната стабилност в България и намаляване на административните такси. И представителите на АОБР, и тези на ДПС са били категорични, че трябва да се прилага стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавните и общинските такси, съобщиха от Асоциация.

"Тези срещи за нас са много важни, особено в изключително сложната ситуация, в която се намира България в момента - поредни избори в рамките на една година и липса на редовно правителство. За нас бъдещо правителство трябва се сформира около програма и няколко общонационални приоритета, а бюджетът трябва да се прави на база на политиките, записани в тази програма. Ние не просто сме отворени към препоръките на бизнеса за бюджета, ние ги изискваме. За нас това е единственият възможен път за изход от кризата в момента", заяви на срещата заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, цитиран от Асоциацията.

По думите на другия заместник-председател на ДПС Халил Летифов задачата на следващото Народно събрание е да се формулират и реализират мерки, които да подкрепят и съхранят българския бизнес. "Бизнес среда у нас няма, само Вие знаете какво Ви коства да работите и развивате предприятията си у нас. Държавата трябва да спре да бъде мащеха за родните компании и майка - за чуждите", допълни още той, цитиран от Асоциацията.