Затоплянето на времето през отминалата седмица се опита да понижи цените на електроенергията на европейските борси, но не много успешно и те остават в диапазонаотоколо 50 евро за MWh. Прогнозата на синоптиците е за ново застудяване, а това е предпоставка не само за по-високо търсене, но и по-високи цени. 

Европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" стартират втората седмица на месец февруари - 8 февруари, със силна волатилност - ръст от 2.1% (до 28.02 евро за MWh спрямо 27.44 евро за MWh), отчетени на 7 февруари в Гърция, до 124.6% в Германия (43.52 евро за MWh за 8 февруари спрямо постигнатите 19.38 евро за MWh ден по-рано).

Най-ниски остават цените с ден за доставка 8 февруари на електроенергийните борси в Испания и Португалия (OMIE) - 8.3 евро за MWh, и то след като през седмицата там в рамките на три поредни дни цените скочиха - от 11.3 евро за MWh на 1 февруари до 52.2 евро за MWh с ден за доставка 4 февруари. Най-висока цена за 8 февруари е постигната на електроенергийната борса в Полша - 57.23 евро за MWh, което е увеличение с 36.2% спрямо 42.01 евро за MWh ден по-рано.

3е-news.net

Българската независима електроенергийна борса също мина през различни стойности. Най-високата постигната цена бе с ден за доставка 2 февруари - 57.84 евро за MWh, за да спадне до 18.55 евро за MWh (с ден за доставка 7 февруари).

Като цяло цените на електроенергийните борси и в България, и в страните, с които имаме физическа граница, остават близо до тези на европейските електроенергийни борси. Разбира се, няма как да не прави впечатление, че стойностите, постигнати на електроенергийните борси в Румъния, Сърбия и България са в диапазона 35 - 37 евро за MWh. Или с около 10 евро за MWh цените са по-високи в останалите страни от Европа, а Франция (50.07 евро за MWh) и Швейцария (53.46 евро за MWh) се нареждат след Полша по високи цени.

Ниските температури през по-голямата част от месец януари доведоха до увеличаване на търсенето на електроенергия на европейските пазари, а това от своя страна и до повишаване на цените. На част от европейските електроенергийни пазари увеличението се дължи и на спада в производството на вятърна енергия. Принос към ценовите нива има увеличението на стойността на спотовите цени на природния газ, както и скока на емисиите от СО2. Междувременно, вече са налице статистическите данни за януари за електроенергийните пазари в Европа.

Производството на електроенергия от слънчеви мощности

на всички европейски пазари през миналия януари е намаляло с 5,5% на годишна база. В частност това се дължи на спада в Германия с 44% и Италия- с 24%. Затова пък на пазарите в Испания и Португалия това производство е скочило с 32%, а във Франция с 0,3%.

В сравнение с последния месец на 2020 г., производството на слънчева енергия през месец януари 2021 г.е нараснало с 13% в общия анализ на европейските пазари, въпреки че е имало намаление с 10% на германския пазар. На френския пазар производството е нараснало с 33% през този период, на италианския - с около 21%, а на Иберийския полуостров - с 16%.

Производството на вятърна енергия

през януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е доста различно. Увеличение се наблюдава на пазарите в Италия - с 32%, в Испания и Португалия - с 47% и 55% съответно. Спад е регистриран на пазара във Франция - с 3,5%, в Германия - с 28%, а на останалите - до 11 %.

Търсенето на електроенергия

на европейските пазари през януари 2021 г., с изключение на Германия и Италия е надхвърляло това през януари 2020 година, а един от факторите е спадът на температурите. Най-голямо увеличение е регистрирано на пазарите във Франция и Белгия - със 7,4% и Испания и Португалия - с почти 8 %. В Германия и Италия пък е отчетен спад малко под 2%.