Водородът, произвеждан с помощта на възобновяемите източници на енергия ще може да се конкурира по стойност с алтернативните видове водород, произвеждани на основата на изкопаеми горива през 2030 година. Това е един от основните изводи в доклада на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA): "Намаляване на разходите за зелен водород: увеличаване на електролизаторите, за да се постигне целта за климата от 1.5 C", който разглежда двигателите за иновации и представя стратегии, които правителствата могат да разгледат, за да намалят разходите за електролизатори (производство на водород чрез електролиза) с 40% в краткосрочен план и с до 80% в дългосрочен.

Според авторите на доклада, конкуренцията ще бъде възможна благодарение на комбиниране на по-ниските разходи за слънчева и вятърна енергия, подобряването на характеристиките, а съща така заради намаляване на цената на електролизаторите в резултата на ефекта от увеличаване на тяхното производството.

В доклада на IRЕNA се посочва, че екологично чистият водород може да изиграе решаваща роля в стратегията за декарбонизация, особено там, където пряката електрификация е затруднена. Става въпрос за сектори, където постигането на намаляване на емисиите е трудно, като този на стоманената и химическа промишленост, превозите на дълги разстояния, корабоплаването и авиацията. Нормативните изисквания, пазарните правила и стойността за производство на електроенергия и електролизатори, както и преди са сериозни пречки по пътя към използването на зеления водород, се посочва в доклада.

"Възобновяемият водород може да промени правилата на играта в глобалните усилия за декарбонизация на икономиката", отбелязва генералният директор на IRENA Франческо ла Камера. Правилата на играта трябва да бъдат изравнени, за да се намали ценовата разлика между изкопаемите горива и зеления водород. Икономичният чист водород може да ни помогне да изградим устойчива енергийна система, базирана на съвременни технологии и иновативни решения за 21 век."

Днес зеленият водород е 2-3 пъти по-скъп от синия, произвеждан от изкопаеми горива в комбинация с улавянето и съхранението на въглерод (CCS).

3е-news.net

Стойността на производството на зелен водород се определя от цената на възобновяемата електроенергия, инвестиционните разходи за електролизаторите и коефициента за неговото използване (времето за работа). Възобновяемите източници на енергия вече станаха евтини за производителите на електричество в много части по света, а цените на търговете понякога падат под 20 долара за мегават час (MWh). Сега е необходимо значително да се намалят инвестиционните разходи на електролизни инсталации, препоръчват експертите на IRENA.