Многобройните потребителски ситуации в ежедневието на всеки от нас не ни правят по-подготвени при сблъсъка с некоректни търговци или усложнени спорове с тях по повод различни покупки. В такъв момент ние не си даваме сметка, че като потребители разполагаме с една малко позната и още по-малко използвана бърза, евтина и удобна възможност за уреждане на възникнал казус след покупка на стока или услуга - т. нар. алтернативното решаване на спорове. За това напомня Националната асоциация за защита на потребителите (НАЗП). Става дума за процедура, която способства за намирането на решение извън съда с помощта на безпристрастен орган.

Алтернативен начин на решаване на спорове може да се търси при проблеми с покупки на всички видове стоки и услуги - от техника, обзавеждане и облекла през договорни отношения и нелоялни практики до туристически пътувания и транспорт. Дори при продуктите от най-ново поколение, свързани с дигиталната революция: доставка на цифрово съдържание, смарт устройства и уреди и др. Без значение е дали сделката е сключена във физически магазин или онлайн и къде е базиран търговецът, обясняват от НАЗП.

Потребителите могат да избират между различни подходи - медиация, помирителна процедура, омбудсман, арбитраж, комисия по жалби, като всеки от тях има свои похвати, предимства и недостатъци.

Всяка от тези процедури се прилага от т.нар. извънсъдебни органи за решаване на спорове: помирителни органи, органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани и комисии за разглеждане на жалби. Тяхната роля е на посредник между потребителя и търговеца, като услугата е безплатна или срещу ниска цена, разясняват още от НАЗП. От там добавят, че Европейският съюз е въвел законодателство, което гарантира, че тези органи разглеждат споровете по ефективен, справедлив, независим и прозрачен начин. Те могат да предложат решение, но в по-голямата си част не разполагат с правомощия да го наложат.

НАЗП е направила изследване и е стигнала до заключението, че основният недостатък на множеството съществуващи органи за алтернативно решаване на спорове е, че предлагат съдействие на потребителя за постигане на спогодба с търговеца чак след като такъв опит за уреждане на казуса вече е бил направен между двете страни и след като са изчерпани възможностите за решаване на проблема по институционален път чрез сезирането на контролните органи. Други слабости на органите за алтернативно решаване на спорове са тези, че в по-голямата си част те нямат правомощия да налагат задължително решение за страните по спора и са с пъти по-бавни, отколкото биха могли да бъдат (производството продължава 90 дни).

Затова НАЗП счита, че потребителите ще могат да получават истински ефективна и ефикасна помощ за алтернативно разрешаване на спорове с търговци, ако има трета, независима страна, към която да се обръщат за извънсъдебно съдействие непосредствено след възникването на проблема. Според неправителствената организация, успехът на такъв орган е гарантиран, ако той има правомощията да излиза в рамките на 30 дни с обвързващо за участниците в конфликта решение, а разноските за производството са символични и за сметка на виновната страна.