Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 999,4 млн. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица вследствие на пандемията от COVID-19, известен като "инструмента SURE", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителството упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на България.

Инструментът SURE допълва националните мерки, предприети от засегнатите държави-членки на Европейския съюз, чрез предоставяне на финансов ресурс, който да им помогне да се справят с внезапното и съществено увеличение на публичните разходи, необходими за смекчаване на преките икономически, социални и свързани със здравето последици от коронавирусната пандемия.

Това е второто искане от България за заем по инструмента SURE. С получените финансови средства ще се подкрепи държавния бюджет за реализиране на мярката 60 на 40 за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятия, засегнати от пандемията COVID-19.