Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри промени в две постановления, свързани с подкрепа на бизнеса и работниците по време на пандемията.

На извънредно онлайн заседание, свикано от вицепремиера по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова бе обсъден проект за промени в Постановление № 151 от 2020 г. с които се предвижда удължаване срока на действие на мярката, известна като 60:40, до 31 март 2021 г. ("Мярката 60/40 я продължаваме до септември 2021 г., за да няма никакви спекулации с това докога са парите", цитиран от БНТ, премиерът Бойко Борисов на 23 декември.)

Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда - неплатен отпуск, или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г., се казва в съобщение на Министерски съвет.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства, необходими за реализация на мярката ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от НОИ.

От Министерски съвет отбелязват, че социалните партньори принципно подкрепят проекта.

НСТС обсъди и проектопромени в Постановление № 325 от 2020 г., което предвижда изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни. Мярката е известна като "Запази ме".

Съгласно предложените изменения от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвижда се мярката да има действие до 31 март 2021 г., като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната дейност.

Финансовите средства, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Социалните партньори единодушно подкрепят проекта за промени в постановлението, изтъкват от Министерски съвет.