Приемането на предложените промени в Закона за енергетиката ще доведат до нестабилност в системата, породена основно от вероятността за хаотични ценови процеси. А основната причина за това е, че ще се загуби функцията на "интегратора" и "ценовия компенсатор" в един отрасъл, в който има редица разнородни по икономическите си характеристики договори с производители на електроенергия. Предупреждението е на председателя на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) Иван Хиновски.

В интервю за 3е-news.net той изрично подчертава, че това означава и край на плановете за изграждане на нови генериращи мощности в АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ, защото всички те ще бъдат построени с условието за гарантиране изплащанията на кредитите по механизмите на "договори за разлика". А страна по тези договори може да бъде засега само НЕК. Просто в Закона за енергетиката няма предвидени други възможности.

На въпрос как преценявате идеята от НЕК да бъде отнета функцията на "Обществен доставчик" на електроенергия, Хиновски отговори:

"Тази идея сама по себе си е високо рискова за електроенергетиката. Да, в една бъдеща система с установени и добре регулирани пазарни механизми функцията на Обществен доставчик няма да бъде необходима, но това не може да стане сега, на този етап от развитие и то с еднократен законодателен акт. Необходима е сериозна подготовка и анализи на ефектите от всички възможни различни алтернативни модели. Паралелно с това са необходими сериозни реформи в НЕК."

Председателят на БЕМФ обясни, че отнемането на функцията на НЕК като обществен доставчик, ще доведе до невъзможност да изпълнява задълженията си по всички дългосрочни договори за изкупуване на енергия от различните производители. Но не само това, НЕК като голям производител на енергия от ВЕЦ ще загуби и отговорността си за основен балансьор на цената на микса и товара в системата, а това може да доведе до сериозни катаклизми.

3е-news.net