Имаме амбицията и разговаряме с потенциални инвеститори да сглобяваме автобуси и камиони в България. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на международното изложение TRUCK EXPO 2018.

Събитието е домакин на повече от 50 изложителя на най-големите имена в тежката автомобилна индустрия.

Заместник-министър Борисов е посочил, че секторът в България продължава да расте с устойчиви темпове, а в него работят около 170 - международни и местни компании, производители на автомобилни компоненти, като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. Делът на сектора в брутната добавена стойност е 4 на сто и нараства през последните десет години 4 пъти, е допълнил министър Борисов. По думите му автомобилното производство е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалното развитие, а браншът осигурява заетост на над 40 000 хил. души.

Икономическият заместник-министър е изтъкнал, че през първото тримесечие на тази година инвестициите в България нарастват със 7.2 на сто в реално изражение, за което допринася и автомобилният сектор. Министерството на икономиката ще продължи да работи за подобряване на условията за бизнес, стимулиране на инвестициите в модерни технологии и иновативни производства и продукти и за намаляване на административната и регулаторната тежест.