Етапът на децентрализация в България е много нисък. Ако имаме 1-2 години на фискална децентрализация преди преброяването на населението през 2022 г., резултатите ще са по-добри. Това мнение изказа Явор Алексиев, анализатор в Института за пазарна икономика (ИПИ), в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria.

"В стратегията за децентрализацията още от 2006 г. се споменава, че държавата трябва да сподели част от постъпленията си по данък общ доход с общините. Това е дългосрочен стратегически ангажимент, който вече 15-20 години остава неизпълнен. Идеята му е да се открие връзка между социалните и икономически процеси на една територия - в случая община, и фискалното състояние на местната власт. В момента такава връзка на практика няма".

Трудно е да се осигурят достатъчно количество собствени приходи за общините, за да може те реално да осъществят политики на местно ниво, както и способност за бюджетно прогнозиране и политики по управление на дълга, изтъкна още Алексиев.

"Децентрализация чрез увеличаване на данъците дискредитира идеята не само в очите на потенциални избиратели в навечерието на местни избори, но дори и в очите на тези, които се кандидатират за кметове, общински съветници и т.н.".

Сдружението на общините в България излезе със становището 2-процентни пункта от събираните вече 10 да отидат към общините. Говорим за около 700 млн. лв., които ще постъпят като собствени приходи към общините, а това ще увеличи с около 1/3-та средствата, с които те разполагат към момента, спомена още Алексиев.

"Ако се стигне до териториално-административна реформа така, че да имаме по-функционални местни единици, т.е. по-малко общини, тогава може да се говори за споделяне на по-голям дял от данък общ доход, а и за отдаване на фискални правомощия".

Алексиев отбеляза още, че в момента има 72 общини в страната, които не отговарят на първоначалния критерий за създаване на община с население от 6000 души. Дори чисто фискално малките общини отчитат номинален спад в приходите си, поясни още той.

"Данък общ доход е разбираем и прогнозируем. Има известно фискално пространство за намаляване на ДДС по принцип, стига това да е свързано с орязване на разходна част от бюджета, но не и за диференциация".

В някои отношения в българската икономика в последната година и половина надхвърляме очакванията - представяне на трудовия пазар, ръст на БВП, износ. Въпреки това оставаме зависими от широката европейска икономика, уточни Алексиев.