За това може ли българската енергийна система да е сигурна през зимата без въглищните централи и какво точно означава термина въглеродна неутралност и какви реални действия предприемат в ТЕЦ Бобов дол за постигането на новите високи екологични изисквания, разговаряме с изпълнителния директор централата инж. Любомир Спасов.

Инж.Спасов, Европа се стреми към постигане на "Въглеродна неутралност". Какво всъщност означава това?

"Въглеродна неутралност" по същество означава постигане на нулеви емисии на въглероден диоксид и други парникови газове, които се отделят при работа на индустрията, транспорта, енергетиката и въобще на цялата икономика. Европа си постави за цел до 2050 година да се превърне във въглеродно неутрален континент. Европейският зелен пакт следва пътя на международни споразумения за климата, като Протокола от Киото и Парижкото споразумение, с тази разлика, че Европейският съюз поставя още по-високи и задължителни екологични изисквания към своите членове.

Възможно ли е наистина постигането на нулев баланс на въглеродни емисии?

Според мен по-реални цели са постигането на такива показатели, с които природата да може да се справи, за да не настъпват резки климатични промени, които биха имали катастрофални последствия. Все пак естествените природни системи като почвите, горите и океаните абсорбират въглероден диоксид. Но каквото и да си говорим транспортът и големите индустриални производства непрекъснато генерират въглеродни емисии. Препоръчително е да се създаде баланс между генерирането на емисии и неутрализирането им, но с тази задача в световен мащаб Европа не може да се справи сама. А в страните от така наречения "развиващ се свят" не могат да си позволят все още лукса да използват само нови и скъпи екологични технологии. В Африка, на някои места в Азия, гладът все още побеждава стремежа към екология. Много държави гонят индустриално развитие без да се съобразяват с това дали климатът се променя или не.

Интересно е, че да бъдеш въглеродно неутрален поне в Европа се превърна в тенденция и все повече постигането на неутралност по отношение на емисиите се разглежда като част от корпоративна социална отговорност, която всеки бизнес трябва да проявява. Но пред най-сериозно предизвикателство са изправени предприятия като нашето, което произвежда енергия от изкопаеми горива.

Какво прави ТЕЦ Бобов Дол, за да намали въглеродните емисии?

Инвестираме в различни проекти. Преди години въведохме биомасата като част от горивния ни микс. Естествено, няма как да заместим изведнъж 100% от въглищата с биомаса, но полагаме усилия да използваме все повече от нея, защото е екологично гориво с нулеви въглеродни емисии. Използваме най-обикновена слама, тя няма как да отделя вредни вещества. Употребата и е напълно екологична.

Друг важен проект, върху който сме се съсредоточили в момента, е да използваме природен газ за разпалване на котлите. Реализирането на начинанието ще подобри значително екологията на ТЕЦ Бобов Дол.

Какво гориво използвате при разпалване в момента?

За съжаление мазут. Именно въпросното гориво е причината за кратките изпускания на по-тъмен дим в моментите, когато разпалваме. С премахването на мазута, слагаме край на възможността за спекулации, че горим непозволени горива, които изключително много ни вредят.

Сам споменахте обвиненията за използване на непозволени горива в производството на енергия. Преди дни излезе информация, че сте глобени с 100 000 лева. Как ще коментирате?

Ще обжалваме. Уважаваме решенията не българския съд, но не заслужаваме наложената глоба.

Истината е, че ТЕЦ Бобов Дол е оползотворявал отпадъци единствено и само със знанието и разрешението на компетентните органи. Не сме нарушавали закона по никакъв начин. Изключително безумни са писанията ,че някой ще "гори боклук" без разрешение или "нелегално". В такова "горене" не би имало никаква икономическа логика. Икономическа и финансова логика има само когато оползотворяваш РДФ открито и отчиташ оползотворените количества пред компетентните органи.

Въобще тази "сага с отпадъците" отдавна е омръзнала на всички ни , взехме решения вече да не използваме РДФ заради неразбирането в обществото, оповестихме го публично. Не проумявам защо за някои хора тази тема е като някаква "вечна дъвка". Тя отдавна приключи. За нас сега хиляди пъти е по -важно да се обърне внимание на проектите, с които се стремим да внедрим технологии за по-зелено производство на енергия, като съхраним мощностите и работните места. Това, което казвам за съхранението на мощностите на ТЕЦ-а е много важно, защото само преди броени дни, когато 5 -ти блок на АЕЦ Козлодуй прекъсна работа за кратко, се доказа за пореден път, че без централите като нашата, българската енергийна система не може да издържи през зимата.

Ако ги нямаше ТЕЦ- овете можеше не навсякъде в страната да е топло и светло.