Въпреки пандемията и забавянето, причинено от нея, Министерството на икономиката отчита интерес към България като инвестиционна дестинация, както в производството, така и в бизнес услугите с висока добавена стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката Стамен Янев по време на видеоконференция с представители на шведски фирми.

Според данните на ведомството информационните технологии и аутсорсингът са сред водещите сектори за привличане на инвестиции у нас, заедно с електрониката, транспортното оборудване и машини, химическата промишленост, хранителната индустрия и логистиката. Янев допълни, че това са отрасли, които имат голям потенциал за развитието на износа, заетост и регионално развитие на страната.

Той подчерта още, че с приемането на нов Закон за индустриални паркове в страната и създаване на допълнителни насърчителни мерки за инвеститорите ще се предоставят много нови възможности за инвестиции в България. По негови думи в момента фокусът е главно върху устойчиви инвестиционни проекти, проекти с висока добавена стойност и проекти в слабо развити региони.

"През 2019 г. притокът на ПЧИ от Швеция възлиза на 32,3 млн. евро. Тези данни показват, че все още има голям неизползван потенциал за по-нататъшно развитие на нашите икономически отношения и за шведските инвеститори да разширят бизнеса си в България", заяви зам.-министърът.