През 2020 г. 78.9 на сто от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година, съобщиха от Националния статистически институт.

Мобилен достъп до интернет чрез мрежата на мобилните телефонни оператори използват 68 на сто от домакинствата, а с фиксирана кабелна връзка разполагат 59.4 на сто.

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (85.9 на сто), а с най-нисък е Северозападният район - 66.2 на сто.

През последните 12 месеца 26.9 на сто от хората използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт с цел: получаване на информация от уебсайт или приложение на публична институция - 19 на сто; подаване онлайн на попълнени формуляри, декларации или отчети - 15 на сто; изтегляне на официални документи, формуляри, декларации, отчети и др. - 14.4 на сто. При използването на предлаганите онлайн услуги от публични институции жените са по-активни от мъжете - съответно 27.4 и 26.5 на сто.

Делът на хората, които през последните три месеца пазаруват онлайн за лични цели, е 15.6 на сто, като 15.4 на сто купуват стоки, а 6.7 на сто - дигитални продукти и услуги. Най-активни при купуването на стоки и услуги по интернет са хората с висше образование с относителен дял 31.7 на сто, както и младите хора във възрастовите групи 16 - 24 години (25.5 на сто) и 25 - 34 години (25.4 на сто). Жените пазаруват онлайн повече от мъжете - съответно 16.2 и 15 на сто.

Стоките, които най-често пазаруват потребителите по интернет са дрехи, обувки и аксесоари (75.3 на сто), а най-купуваните услуги са свързани с настаняване (от хотели, туристически агенции, туроператори или от частни лица) - 21.1 на сто.

Общата стойност на онлайн покупките на 31.3 на сто от потребителите е между 100 и 199 лв., 29.9 на сто пазаруват онлайн за по-малко от 100 лв., а при 25.4 на сто стойността е между 200 и 599 лева.

През 2020 г. 42.3 на сто от хората извършват дейности, свързани с управлението на достъпа до тяхната лична информация в интернет, като: запознаване с политиката на даден уебсайт за защита на личните данни на потребителите - 33.5 на сто; ограничаване или отказване на достъпа до информация за географското местоположение - 18.2 на сто; ограничаване на достъпа до профил или до собствено съдържание в социални медии - 14.5 на сто.

Всеки трети (31.4 на сто) има притеснения, че действията му в интернет се записват с цел показване на съобразени с интересите реклами, а 8.7 на сто от хората използват софтуер за ограничаване на възможността за проследяване на дейността им в интернет.

През 2020 г. 95.5% от фирмите

с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет, а при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял е 100.0%. С фиксирана интернет връзка разполагат 86.1% от предприятията, като при 78.6% договорната максимална скорост за сваляне на данни е по-висока от 30 Mbps. Повече от половината предприятия с 250 и повече заети лица (51.7%) разполагат със скорост за сваляне на данни по-висока от 100 Mbps.

През 2020 г. 52.9% от предприятията предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна интернет връзка, осъществявана чрез мобилните телефонни мрежи, което е с 6.5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

През 2020 г. 52.0% от предприятията разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при фирмите от сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (84.4%), а най-малък - в сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 40.7 на сто.

Относителният дял на предприятията, които предлагат чат услуга, при която служител отговаря на въпросите на клиенти, е 9.9%, а на тези, при които виртуален събеседник (чатбот) или виртуален асистент отговаря на клиентите, е 1.9 на сто.

Електронна търговия

През предходната 2019 г. 10.9% от предприятията продават стоки и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 6.1% от общия им оборот.

Относителният дял на тези, които осъществяват уебпродажби чрез собствен уебсайт или приложение, е 7.6%, а на тези, използващи електронни пазари за търговия със стоки и услуги по интернет - 4.7 на сто. Електронни продажби чрез съобщения от тип EDI извършват 1.9% от предприятията.

За последния петгодишен период най-голямо увеличение на относителния дял на предприятията, които продават онлайн, се наблюдава при големите предприятия с 250 и повече заети лица (с 5.3 процентни пункта), следвани от средните предприятия с 50 - 249 заети лица - с 5.0 процентни пункта.