Сигналите до Главната инспекция по труда (ГИТ) се увеличават в условията на коронакризата, отчитат от контролния орган.

За първите девет месеца на годината броят на жалбите от държавни органи и от граждани е достигнал 7100. Това по данни на инспекцията е годишен ръст с около 25 процента.

"В началото на кризата ръстът им беше с повече от 50%, но след предприетите от правителството мерки за подпомагане се отчете намаление на ръста", отбелязват от ГИТ.

За деветте месеца на годината инспекторите по труда извършили 27 310 проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. заети в тях. 

Констатирани били 112 500 нарушения, от които 58 280, свързани с безопасността и здравето при работа, а 53 780 с осъществяването на трудовите правоотношения. "Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 от установените нарушения. Случаите на работа без трудов договор са 1888", отчитат от Инспекцията по труда.

От началото на годината до момента Инспекцията по труда е помогнала на стотици работници да получат забавени възнаграждения в размер на 4,8 млн. лева, съобщават още от ГИТ.