Разработен е информационен меморандум, който е връчен на компаниите, които са включени в "кратката листа" като потенциални стратегически инвеститори на проекта АЕЦ "Белене". Това са Китайската национална ядрена корпорация (CNNC), Атоменергопром АД - Росатом, Корейската хидро-ядрена корпорация, Фраматом САС - Франция, и Дженерал Електрик, САЩ. Това е петият етап на проекта, отговори министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол на въпрос относно процедурата за изграждане на АЕЦ "Белене", предаде БТА.

"На посочените компании предстои да им бъде предоставен достъп до информационната зала за проекта, която се намира в Националната електрическа компания (НЕК). Достъпът до тази зала обаче в момента е трудно да се осъществи, предвид световната пандемия от Ковид-19 и наложените ограничения в пътуванията на представителите на тези корпорации", допълни тя.

Енергийният министър изтъкна, че становището на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), получено в отговор на запитване на НЕК, е, че актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват действието си и НЕК може да черпи права от тях. Това са издадените от АЯР и влезли в сила актове - заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР също така е отбелязала, че при практическото подновяване на действието за реализирането на проекта, процесът на лицензиране трябва да продължи от фазата на одобряване на техническия проект на съоръжението, като се отчетат извършените до момента действия.

"Трябва да бъде направена и оценка на действащите към момента изисквания по отношение на нормативната уредба, ако има такива", подчерта министърът.