Общият индекс на цените на производител в промишлеността през септември 2018 г. нараства с 3.7 на сто в сравнение със същия месец на 2017 година, съобщи Националният статистически институт.

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.2 на сто, и в преработващата промишленост - с 3.8 на сто, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3 на сто.

В преработващата промишленост по-съществено покачване на цените се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.5 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, производството на химични продукти и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 4.7 на сто. Намаление на цените е регистрирано при производството на основни метали - с 1 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през септември се покачва с 0.3 на сто спрямо предходния месец

По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.3 на сто, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.2 на сто. 

По-съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 1.3 на сто, и при производството на облекло - с 1 на сто, а намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 1.2 на сто, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.5 на сто.