През октомври 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) е 0.4%, а годишната инфлация за октомври 2023 г. спрямо октомври 2022 г. е 5.8%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината (октомври 2023 г. спрямо декември 2022 г.), измерена с ИПЦ, е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2022 - октомври 2023 г. спрямо периода ноември 2021 - октомври 2022 г. е 11.4%.

Графика: НСИ

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), това е критерият за ценова стабилност, е 0.2%, а годишната инфлация е 5.9%. От началото на годината (октомври 2023 г. спрямо декември 2022 г.) инфлацията по този критерий е 4.4%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2022 - октомври 2023 г. спрямо периода ноември 2021 - октомври 2022 г. е 10.1%.

Графика: НСИ

През октомври 2023 г. спрямо предходния месец (според ИПЦ) е регистрирано увеличение на цените в групите: развлечения и култура (+6.7%), облекло и обувки (+5.7%), образование (+1.1%) и жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+0.8%). Най-голямо е намалението в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.4%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0.4%) и транспорт (-0.3%).

От храните през месеца са се увеличили цените на ориза - с 3.4%, картофите - с 3.2%, маслините - с 2.9%, какаото - с 2.0%, кафете - с 1.8%, газираните напитки - с 1.6%, бирата - с 1.5%, яйцата - с 1.4%, пълномасленото прясно мляко - с 1.3%, доматите - с 1.1%, типовия и ръжения хляб - с 0.9%.

Намалели са цените на зелето - с 16.8%, краставиците - с 8.7%, зрелия лук - с 5.8%, олиото - с 4.1%, прясната и охладена риба - с 3.8%, ябълките - с 3.6%, кореноплодните зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.5%, чая - с 3.5%, цитрусовите и южни плодове - с 2.4%, трайните колбаси - с 1.8%.

Сред нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при пакетните услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 16.1%, обувките - с 6.4%, облеклото - с 5.4%, праховете за пране - с 2.3%, въглищата - с 1.9%.

Спад е отчетен при цените на международните полети - с 19.7%, пелетите - с 9.6%, услугите по краткосрочно настаняване - с 5.5%, отоплителните уреди - с 2.9%, телевизорите - с 2.3%, централното газоснабдяване - с 1.4%, хладилниците - с 1.1%, автомобилите втора употреба - с 1.0%.

Измерено с индекса на цените за малката кошница, през октомври 2023 г. е регистрирано увеличение с 0.1% на месечна база и увеличение с 3.8% от началото на годината. Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

НСИ уточнява, че ИПЦ е официален измерител на инфлацията у нас. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.