Месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация е 3.3%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за февруари 2024 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за февруари 2024 г. спрямо същия месец на предходната година.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.8%, а средногодишната инфлация за периода март 2023 - февруари 2024 г. спрямо периода март 2022 - февруари 2023 г. е 7.4%.

Графика: НСИ

През февруари 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+1.5%), ресторанти и хотели (+0.9%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0.8%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.6%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.5%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (-0.6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.1%).

Графика: НСИ

Измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през февруари 2024 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за февруари 2024 г. спрямо февруари 2023 г. е 3.5%.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода март 2023 - февруари 2024 г. спрямо периода март 2022 -февруари 2023 г. е 6.9%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

НСИ представи и онончателните данни за инфлацията през януари 2024 г. Измерена чрез ИПЦ месечната инфлация е 0.5%, а годишната е 3.8%. Измерена чрез ХИПЦ месечната е 0,1%, а годишната - 3,9%.