Секторът на цветните метали одобрява екологичната политика на ЕС и новите цели за постигане на 55% ограничаване на емисиите на въглероден диоксид до 2030 година, но има известни притеснения за начина, по който ще се изчисли тяхната зависимост, за да се намерят и правилните решения. Това е записано в становище на Европейската асоциация за цветни метали (Eurometaux) до Главна дирекция "Действие по климата" на Европейската комисия.

От браншовата организация посочват, че цените на електроенергията се увеличават от Европейската схема за търговия с емисии и ефектът варира в различните региони в Европа. В Централна Западна Европа е 0,76 тона CO2 на MWh, което означава, че ако цената на квотата е 30 евро на тон CO2, цените на електроенергията ще се увеличат с 23 евро на MWh. Тази допълнителна тежест за сектора на цветните метали е възможно да доведе до затваряне на предприятия в Европа и изнасянето им в страни, където няма такива изисквания. Този процес наричаме риск от изтичане на въглерод, подчертават от Eurometaux.

Методологията на Европейската комисия "Оценка на сектори, уязвими от изтичане на въглерод във фаза IV" е сериозно опорочена. В нея липсва оценка на въздействието на косвените разходи за въглерод. В заключенията на Съвета от октомври 2014 г., "както преките, така и косвените разходи за въглерод водят до изтичане на въглерод", категорични са от браншовата организация.

Изглежда, обаче, са оценени само преките разходи за въглерод. Като най-електрифицираният енергоемък сектор в Европа, косвените разходи за въглерод са по-големи от преките въглеродни разходи за нашия сектор, посочват от асоциацията. Неразглеждането на въздействието на косвените разходи за въглерод оставя напълно изкривена картина на риска от изтичане на въглерод.

3е-news.net

Разходите за електричество оказват изключително голямо въздействие върху европейския сектор на металите, в който разходите за електричество заемат най-голям процент от общите производствени разходи. За цинка, например, тези разходи са приблизително 38,5%, за първичен алуминий 38,3%, за силиций 35% и за мед 27% и никел 19%. Това е значително по-високо от повечето други енергоемки материали, с изключение на производството на хлор.

Въпреки че проучването разглежда способността на всеки сектор да прехвърля разходите за въглерод, специфичните пазарни характеристики на сектора на цветните метали не се оценяват адекватно, твърдят експертите на Eurometaux. При оценката на пазарните характеристики ключов въпрос е дали секторът може да прехвърли разходите за въглерод на своите клиенти. За сектора на цветните метали това е невъзможно. Всъщност продуктите на нашия сектор се търгуват на глобални стокови борси като Лондонската метална борса, припомнят от браншовата организация.